Radošā darbnīca teātra mākslā

Datums: 19.04.2022 Radošā darbnīca teātra mākslā


Septīto klašu skolēniem šajā gadā nācās iepazīties ar pavisam jaunu mācību programmu – teātra māksla. Programmas ietvaros skolēni apguva improvizācijas teātra tehnikas, attīstīja jaunrades un sadarbības prasmes, veicinot spontānu darbošanos un prasmi publiski uzstāties.

Piedāvātajā radošajā darbnīcā “Mana runa pārliecina” (digitāli Zoom platformā) skolēni nodarbības vadītājas Ditas Nitišas vadībā veicināja teātra mākslas programmā nepieciešamo improvizācijas prasmju attīstību, veicināja spontāni un radoši darboties, pirms tam veicot vairākus ķermeņa un prāta atbrīvošanās vingrinājumus. Sadarbojoties grupās, veicināja sadarbības prasmes, improvizējot situāciju izspēlē, ļāvās eksperimentiem un spēles priekam.

Lai arī nodarbība paskrēja vēja spārniem, skolēni atzina, ka tā devusi apjausmu par improvizācijas prasmju nozīmīgumu ikdienas saziņai ar citiem dažādās situācijās un apstākļos.