Datums: 21.12.2020 Skatāmies latviešu kino


Neapšaubāmi - mēs dzīvojam digitālā laikmetā. Lai veicinātu jauniešu radošumu, spēju orientēties mākslas dažādās izpausmēs un  kustīgo bilžu  pasaulē, ir būtiski pilnveidot un padziļināt skolēnu izpratni par kino valodu un veicināt prasmi tajā orientēties. Tāpēc par projekta "Latvijas skolas soma" finansējumu iegādāta filmu programma (12 animācijas filmas sākumskolai un pamatskolai, 13 filmas pamatskolai un vidusskolai).

Turklāt šobrīd, kad mācību procesu ietekmējis ar vīruss un ārkārtējā situācija, kas nosaka attālintās mācības vecāko klašu skolēniem, filmu izmantošana  dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē  ir ļoti labs palīgs, lai palīdzētu skolotājam ar latviešu filmu vai tās fragmentu paspilgtināt vai ilustrēt kādu mācību tēmu.

Filmas papildina mācību satura apguvi: 7.klases skatījās filmu “Nāves ēnā”, papildinot apgūto, iepzīstot R.Blaumaņa noveli “Nāves ēnā”, 9.klase iepazina pirmo Latvijas Republikas ārlietu ministru Zigfrīdu Annu Meierovicu, vērtējot viņa devumu Latvijas vēsturē. Taču 4.klases skolēni bija visaktīvākie programmas izmantošanā: skatījās filmas “Pavasaris Vārnu ielā", "Puika", "Meža sargi", "Projām".

Filmu programma būs izmantojama arī nākamajā semestrī.