Teātra izrāde

Datums: 10.05.2022 Teātra izrāde "Diagnoze - jaunība"


Gatavojoties izrādes "Diagnoze - jaunība" apmeklējumam, 8.-12.klašu stundās vai sociālajās zinībās, vai literatūrā tika veidotas sarunas par jauniešiem aktuāliem jautājumiem: savstarpējām attiecībām un to problēmu aspektiem.  Mēģināja rast problēmu cēloņus, diskutēja par lietām, kas posta personību un kas veido cilvēku par personību, kā uzturēt sevi fiziski un mentāli veselu.

Arī izrādes saturs - jauniešu izaicinājumi, kaislības, seksuāls apmulsums, sāpes un nespēja tikt ar tām galā - raisīja vēl interesantākas sarunas pēc izrādes noskatīšanās.  Atšķirībā no izrādes varoņiem skolēni jaunību neuztver kā slimību, bet par iespēju laiku. Taču, ņemot vērā lugas sarakstīšanas laiku, pieņēma, ka uz jaunību varētu raudzīties arī šādi.

Ar izrādes palīdzību, analizējot tajā saskatītās problēmas un situācijas, skolēniem bija iespēja analizēt, izteikt viedokli un aktualizēt savu personīgo pieredzi konkrētajās dzīves situācijās. Bija iespēja vērtēt jauno aktieru sniegumu savā debijas darbā.

Taču literatūras stundā kopā ar 8.klasēm izrāde tika analizēta ne vien no satura aspekta, bet arī no scenogrāfijas viedokļa, meklēta informācija par izrādes sarakstīšanas laiku, kas palīdzēja uz atveidoto uz skatuves paskatīties no cita skatu punkta.

 

Skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās, paužot savu viedokli un analizējot savu personīgo pieredzi.

Izrāde bija mūsdienīga un jauniešiem aktuāla.

Jaunieši iesaistījās sarunā par aktiera profesijas specifiku un tai nepieciešamajām kompetencēm.