Vecāko klašu skolēni

Datums: 07.03.2023 Vecāko klašu skolēni "ieņem" muzejus


3.martā vecāko klašu skolēni dodas uz Rīgu, lai  iepazītu muzejus: Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeju.  Skolēnus patiesi ieinteresē Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja pamatekspozīcija, kas  vēsturiski veidota kā pārskats par medicīnas zinātnes sasniegumu vēsturi un izcilām personībām. Tomēr jau Hipokrāta darbos atrodami trīs medicīnas pamatelementi – ārsts, pacients un slimība. Dažādos laikos šiem elementiem piešķirtā nozīme ir bijusi mainīga. Ekspozīcija sniedza dziļāku ieskatu rūpēs par veselību.

Izstāde par snīkeriem Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam ir eksperiments ārpus ierastā spēles laukuma. Ar sociālās vēstures paradoksiem izraibinātā sporta apavu attīstības gaita ir tēma, kas ļauj labāk izprast gadījumus, kad sabiedrības priekšstati par veselīgu dzīvesveidu veidojas patērnieciskā atkarībā no preču tirgus. Snīkeri ir pretrunām bagāts šīs tendences piemērs. Tie ir gan vienkāršības un komforta simbols, gan sociālā prestiža aksesuārs, kuru par globālu kulta objektu padarījusi zīmolvedība.

 Skolēni varēja stundās iegūtās teorētiskās zināšanas, pielietot praksē izpētot dažādus medicīniskus instrumentus, aparātus un salīdzināt ar tagad pieejamo medicīnā, ar medicīnas lielo izaugsmi.

 Liela interese bija tiem skolēniem, kuri ir izvēlējušies savas turpmākās studijas saistīt ar medicīnu.

Taču Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā jau citi iespaidi.  Apskatījām pastāvīgo ekspozīciju, kas parāda muzeja krājuma bagātību un savdabību, kā arī nacionālās mākslas izcilākos sasniegumus gadsimtu griezumā. Jauno ekspozīciju “Mūra nojaukšana. Latvijas māksla 1985–1991”, kas vēsta par Latvijas laikmetīgās mākslas procesiem sociālpolitisko pārmaiņu laikā. Kā arī Purvīša balvas 2021 laureātes Amandas Ziemeles personālizstādi “Saule ar zobiem”. Projekta fokusā ir glezniecības medija daudzveidīgās iespējas un izpausmes, attiecībās ar telpu kļūstot par instalāciju, kurā ieaicināt apmeklētāja skatienu.

Arī šis muzejs ierauj sevī, īpaši tos, kas turpmāko izglītību saistīs ar mākslas jomu.

 

 


Vidusskolēni izzinošā mācību ekskursijā