Ziemassvētku kauju muzejā

Datums: 14.11.2022 Ziemassvētku kauju muzejā


Skolēni mācību priekšmetā "Latvijas un pasaules vēsture" apguva tematu par Pirmo pasaules karu, latviešu strēlniekiem un viņu militāro veikumu, kā arī latviešu pašnoteikšanās tiesību pilnveidi šajā periodā, kas rezultējās ar Latvijas Republikas proklamēšanu 1918. gadā.

Un 11.novembrī - Lāčplēšu dienā - devās uz Ziemassvētku kauju muzeju, kur skolēniem bija iespēja vizualizēt reālos latviešu strēlnieku kauju apstākļus, muzejpedagoģijas nodarbībā viņi tika iepazīstināti ar strēlnieku motivāciju, bruņojumu un cīņu apstākļiem. Tas sniedza iespēju pilnvērtīgi realizēt kompetenču izglītību.

Skolēni atzina, ka šī muzeja apmeklējums ir sniedzis iespēju sasaistīt skolā mācīto teorētisko materiālu ar reālās dzīves situāciju, kā arī augstu novērtēja muzejpedagogu ieguldījumu, padarot muzeja apmeklējumu maksimāli aktīvu un saistošu.