rezultāti

Sadarbībā ar Nīcas nocvada pašvaldību, Nīcas vidusskolā 10,maijā tika realizēts projekts "Nāc kopā ar ģimeni", kura mērķis ir ģimenes stiprināšana, saliedēšana, bērniem un vecākiem kopīgi darbojoties, sportojot, piedāvājot citādu brīvā laika pavadīšanas iespēju kopā, prieka, saliedētības vairošana. Lai sasniegtu mērķi, tika organizēts pasākums. Projekta mērķa grupa ir ikviens Nīcas vidusskolas skolēns (skolēnu skaits Nīcas vidusskolā - 255) un viņu ģimenes: vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki vai citi ģimenes piederīgie. 

Sīkāk par realizēto projektu:

https://vidusskola.nica.lv/lv/aktualitates/svtki-imenes-dienas-ietvaros/