2023./2024.m.g.

23.09.2023. - 28.09.2023.

 • 15 skolēni no 8.klasēm un 2 pavadošie pedagogi (Egita Sideļska un Sintija Šeidlere) piedalījās biedrības "Exchanges for All" organizētajā internacionālajā nomentē kopā ar jauniešiem no Dānijas un Lietuvas Kettingē, Dānijā.  
 • 15 skolēni no 7.-9.klašu grupas un 2 pavadošie pedagogi (Zane Čirkše un Justīne Siksna) piedalījās biedrības "Exchanges for All" organizētajā internacionālajā nomentē kopā ar jauniešiem no Dānijas, Zviedrijas un bijušās Rudes pamatskolas ēkā Otāņķu pagastā.  

8.01.2024. - 12.01.2024.

 • skolotājas Zane Čirkše un Egita Sideļska piedalījās ikgadējā biedrības “Exchanges For All” sadarbības projektu rakstīšanā starp Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas, Vācijas un Somijas skolām. Projektu rakstīšana norisinājās Nikobingā F, Dānijā.

 

2022.- 2024.gads - dalība BSR Food Coalition projektā Nr.S002 Bioloģiskā pārtika skolu maltītēs.

Projekta mērķis - veicināt veselīgākas, vietējo lauksaimnieku audzētās produkcijas sekmīgāku iekļaušanu skolu ēdināšanā.

 

2022./2023.m.g.

20.09.2022. - 27.09.2022. 

 • 15 skolēni no 7.,8. klasēm un 2 pavadošie pedagogi (Zane Čirkše un Sintija Šeidlere) piedalījās internacionālajā nometnē kopā ar dāņu, somu un lietuviešu vienaudžiem atpūtas bāzē “Draudzība”, Latvijā. Bērni caur 3 dažādām mākslas darbnīcām (mūzika, deja, cirks) aktualizēja klimata pārmaiņu tēmu un prezentēja rezultātu ne tikai savstarpēji nometnes dalībnieku vidū, bet arī Nīcas vidusskolā un Liepājas Raiņa 6.vidusskolā. Nometne tika organizēta projekta “Building bridges” ietvaros ar Nordplus finansējumu.

10.10.-11.10.2022. un 14.11.-15.11.2022.

 • Visiem 6.,7.klašu skolēniem notika mākslas darbnīcas, kurās aktualizēt klimata pārmaiņas ar vadītāju no citas valsts. Mūzikai no Lielbritānijas, deju darbnīcai no Portugāles un vizuālajā mākslā no Dānijas. Skolēni savu izdarīto arī prezentēja mazāko klašu skolēniem.

31.10.2022. - 4.11.2022.

 • Skolotāja Jana Freimane piedalījās Erasmus+ apmācībās Itālijā par tēmu “Atklājiet labākās e-apmācības, tālmācības un tīmekļa dizaina lietotnes un rīkus”, kur apgūto pēc tam prezentēja kolēģiem.

7.11.2022. - 9.11.2022.

 • Skolotāja Ivita Pelnēna piedalījās ICERI 2022 (International Conference of Education, Research and Innovation) Seviljā, Spānijā, prezentējot pētījuma rezultātus par pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidi pamatskolā.

11.11.2022.

 • 6.b klases skolēniem notika angļu valodas stunda kopā ar Kervergiu pamatskolas 6.b klasi. 

9.01.2023.  - 13.01.2023. 

 • skolotājas Zane Čirkše un Egita Sideļska piedalījās ikgadējā biedrības “Exchanges For All” Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projektu rakstīšanā starp Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas skolām. Projektu rakstīšana norisinājās Nikobingā F, Dānijā. Šīs nedēļas laikā tika izzināta arī kolēģu pieredze pedagogu apmaiņas projektos un iepazīts zinātniskais pamatojums mākslas nometņu nepieciešamībai. 

2021./2022.m.g.

10.01.2022. - 14.01.2022. 

 • skolotājas Justīne Siksna un Egita Sideļska piedalījās ikgadējā biedrības “Exchanges For All” Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projektu rakstīšanā starp Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas skolām. Projektu rakstīšana un pieredzes apmaiņa norisinājās “Zoom” platformā.

7.03.2022.-8.03.2022.

 • Skolotāja Ivita Pelnēna piedalījās INTED 2022 (16th annual Technology, Education and Development Conference) konferencē Valensijā, Spānijā, uzstājoties ar tematu “Holistic Development of Self-directed Learning Skills in Primary SChool For Class 1 to 3 Students: Case Study Example”

03.05.2022. - 09.05.2022. 

 • 15 skolēni no 8. un 7. klasēm un 2 pavadošie pedagogi (Zane Čirkše un Laila Reķēna) piedalījās internacionālajā nometnē kopā ar dāņu un lietuviešu vienaudžiem kempingā “Jaunimos Sodybas”, Lietuvā. Bērni caur 3 dažādām mākslas darbnīcām (mūzika, deja, teātra māksla) aktualizēja klimata pārmaiņu tēmu un prezentēja rezultātu ne tikai savstarpēji nometnes dalībnieku vidū, bet arī Ketvergiu pamatskolā un Gargždai ģimnāzijā. Nometne tika organizēta projekta “Building Bridges” ietvaros ar Nordplus finansējumu.

2020./2021.m.g.

11.01.2021. - 15.01.2021. 

 • skolotājas Zane Čirkše un Egita Sideļska piedalījās ikgadējā biedrības “Exchanges For All” Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projektu rakstīšanā starp Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas skolām. Projektu rakstīšana un pieredzes apmaiņa norisinājās “Zoom” platformā.

28.05.2021.-29.05.2021.

 • Skolotāja Ivita Pelnēna piedalījās RTA starptautiskajā konferencē  konferencē  “SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION”, uzstājoties ar tematu “Development of Transversal Skills in Primary School (Classes 1-3): Context of Lifelong Learning.

31.05.2021. - 4.06.2021.

 • 15 skolēni no 7.,8.klasēm un skolotāja Zane Čirkše piedalījās starptautiskajā nometnē “Zoom” platformā kopā ar vienaudžiem no Dānijas un Lietuvas. Tās laikā visi dalībnieki piedalījās kopīgajos rīta rosmēs un pēcpusdienu refleksijās, jaukto grupu darbā par klimata pārmaiņām un ilgstspējīgiem pārtikas produktiem, kā arī piedalījās mūzikas darbnīcā, kuras laikā izveidoja un prezentēja dziesmu par klimata pārmaiņām.  Nometne tika organizēta projekta “Hope-Viltis” ietvaros ar Nordplus finansējumu.

 

2019./2020.m.g.

20.09.2019. - 27.09.2019. 

 • 15 skolēni no 8.klases un 2 pavadošie pedagogi (Elīna Tapiņa un Nansija Čaure) piedalījās internacionālajā nometnē kopā ar dāņu un lietuviešu vienaudžiem Dānijā, Guldsborgsundas reģionā Nikobingā F. Bērni caur 3 dažādām mākslas darbnīcām (mūzika, deja, vizuālā māksla) aktualizēja klimata pārmaiņu tēmu un prezentēja rezultātu ne tikai savstarpēji nometnes dalībnieku vidū, bet arī vietējā skolā. Nometne tika organizēja projekta “Let’s do it” ietvaros un to finansē Norplus.

21.09.2019. - 26.09.2019.

 • 15 skolēni no 7.klasēm un 2 pavadošie pedagogi (Inga Plāciņa un Zane Čirkše) piedalījās internacionālajā nometnē kopā ar dāņu un lietuviešu vienaudžiem atpūtas bāzē “Draudzība”, Latvijā. Bērni caur 3 dažādām mākslas darbnīcām (mūzika, deja, cirks) aktualizēja klimata pārmaiņu tēmu un prezentēja rezultātu ne tikai savstarpēji nometnes dalībnieku vidū, bet arī Nīcas vidusskolā un Liepājas 6.vidusskolā. Nometne tika organizēja projekta “Let’s do it” ietvaros un to finansē Norplus.

5.01.2020. - 9.01.2020. 

 • skolotāja Zane Čirkše piedalījās ikgadējā biedrības “Exchanges For All” Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projektu rakstīšanā starp Latvijas, Lietuvas un Dānijas skolām. Projektu rakstīšana un savstarpēja iepazīšanās norisinājās Nikobingā F, Dānijā. 

 

2018./2019.m.g.

6.01.2019. - 10.01.2019. 

 • Skolotāja Elīna Tapiņa iesaistīja Nīcas vidusskolu Dānijas biedrībā “Exchanges For All”, piedaloties starptautiskās sadarbības projektu rakstīšanā un skolu partnerību tīklā starp Latvijas, Lietuvas un Dānijas skolām. Projektu rakstīšana un savstarpēja iepazīšanās norisinājās Nikobingā F, Dānijā. 

23.05.2019. - 28.05.2019. 

 • 15 skolēni no 8.klases no 2 pavadošie pedagogi (Elīna Tapiņa un Agita Mače) piedalījās internacionālajā nometnē kopā ar dāņu un lietuviešu vienaudžiem Dānijā, Guldsborgsundas reģionā Nikobingā F. Bērni caur 3 dažādām mākslas darbnīcām (mūzika, deja, vizuālā māksla) aktualizēja klimata pārmaiņu tēmu un prezentēja rezultātu ne tikai savstarpēji nometnes dalībnieku vidū, bet arī vietējā skolā.  Nometne tika organizēja projekta “Let’s do it” ietvaros un to finansē Norplus.
 
20190522_172710