logo1
 

 

No 11.01.22.- 13.01.22. Nīcas vidusskolas skolotājas Egita Sideļska un Justīne Siksna piedalījās starptautiskā skolēnu apmaiņas projekta “Nordplus Junior” vebināros, lai nodrošinātu turpmāko dalību projektos un pārrunātu skolēnu apmaiņas brauciena norisi, kas paredzēts š.g. maijā.

bilde

 

No 11. līdz 15.janvārim ikgadējā organizācijas “Exchanges for All” projektu plānošanas tikšanās šogad notika “Zoom” platformā. Visas nedēļas garumā tajā piedalījās angļu valodas skolotājas Egita Sideļska un Zane Čirkše kopā ar citiem pedagogiem un jaunatnes darba speciālistiem no Dānijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas.

Galvenais uzdevums bija sagatavot projektus, kuru apstiprināšanas gadījumā starptautiskajās nometnēs un tiešsaites pasākumos būs iespējams piedalīties mūsu skolas 6., 7. un 8.klašu skolēniem. Nedēļas gaitā tika arī apspriesti jautājumi par turpmākajām mobilitātes iespējām gan Norplus, gan Erasmus+ ietvaros, tostarp arī skolotāju mobilitāte. Tāpat arī tika attālināti iepazītas vietas, kurās potenciāli 2021./2022. mācību gadā varētu notikt nometnes.

Īpaši vērtīga bija iespēja iepazīties ar 2015. un 2020.gada Absalon Universitātes (Dānija) pētījumiem par organizēto nometņu nozīmi jauniešu svešvalodu mācīšanās procesā, iekļaušanos un motivāciju, citu kultūru apgūšanu, izpratni par demokrātiju un cilvēktiesībām un personīgo izaugsmi, ko sniedz šāds mākslās balstīts izziņas process.

Kamēr klātienē tikties nav iespējams, “Exchanges for All” īsteno projektu “Online Dance with Pako from Portugal”, kura laikā ikviens interesents (sākumskola, pamatskola, vidusskola, vecāki, skolotāji) ir aicināts plkst. 11:00 katru darba dienu pieslēgties Zoom, lai 30 minūtes Pako pavadībā kopā izdejotos. Visu janvāri darbosies viens un tas pats links un katrs ir aicināts vismaz vienu reizi izmēģināt:

https://us02web.zoom.us/j/86468533629?pwd=eTRaSmI3QXRnVkEra0pHbDJQTVVkdz09 (Meeting ID: 864 6853 3629 Passcode: 166270).

Ar pieminētajiem pētījumiem var iepazīties šeit: http://exchangesforall.eu/wp-content/uploads/2016/02/EFA-MASTER-11.12.15_disc_bau.pdf un http://exchangesforall.eu/wp-content/uploads/2020/12/Reach_Out_report_Final_version_October_2020.pdf 

 Angļu valodas skolotāja

Zane Čirkše

 

 

Nīcas vidusskolas skolēni 2019./ 2020. m.g. ietvaros dosies uz Dāniju un atpūtas bāzi “Draudzību” Bernātos, lai piedalītos asociācijas “Exchanges for All” organizētajos apmaiņas projektos par klimata pārmaiņu tēmu, kurus atbalsta  Nordplus programmas ietvaros. Projekta ietvaros norisināsies 2 nometnes.

Projekta ietvaros notiekošo nometņu laikā skolēni savstarpēji sazinās angļu valodā, tādejādi mudinot skolēnus iziet ārpus komforta zonas, kā arī pilnveidot komunikācijas, sadarbības, laika menedžmenta u.tml. prasmes.  

Laikā no 20. septembra līdz 27. septembrim 15 8. klases skolēni un 2 pavadošie pedagogi, dosies uz Dāniju, lai Nīstedas skolā kopā ar dāņu un lietuviešu skolēniem pētītu klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi. Visi skolēni tiks sadalīti 3 grupās, lai ar mākslas darbnīcās gatavotu izglītojošu priekšnesumu par klimatu. Skolēniem būs iespējams darboties mūzikas, vizuālās mākslas un dejas darbnīcās, kuras vadīs dažādu valstu pārstāvji.

Laika no 22. septembra līdz 27. septembrim 8 7. klases skolēni un 2 pavadošie pedagogi, dosies uz atpūtas bāzi “Draudzība”, lai tur kopā ar dāņu, lietuviešu un igauņu skolēniem pētītu klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi. Skolēniem būs iespējams darboties dejas, cirka un mūzikas darbnīcās, kuras vadīs dažādu valstu pārstāvji.
 
Nīcas vidusskolas skolotāja, projekta koordinatore
Elīna Tapiņa
 
 
Asociācijas "Exchanges for all" (detalizēta informācija pieejama - http://exchangesforall.eu/) ilgtermiņa projekts "Let's do it", kura mērķis ir Dienvidbaltijas jūras un klimata pārmaiņu pētīšana. Jau sākotnēji, "Exchanges for all", pateicoties Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" atbalstam. veica pētījumu par mācību procesu, kurš ir balstīts uz māksliniecisku darbību un internacionālu apmaiņu rezultātu. Pētījuma rezultātā tika veiktas vairākas apmaiņas, kurās piedalījās skolēni no 13 - 15 gadiem, kuru rezultātā turpinās šāda sadarbība starp dažādām valstīm. Projekta "Let's do it" būtība ir apmācība skolu skolotājiem par starptautisku projektu izstrādi un īstenošanu, betietver arī rindu pašapmācības/apmaiņas starp projektā iesaistītajiem cilvēkiem gan skolotājiem, gan skolēniem.
Nīcas vidusskolas 8. klases 15 skolēni piedalīsies asociācijas "Exchanges for all" internacionālā nometnē, kura izmaksas sedz Nordplus Junior (programma, kuras izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm - http://www.viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/par_nordplus/ ). Internacionālā nometne norisināsies 23. - 28.05.2019. Dānijā, Guldsborgsundas reģiona pilsētā Nīkebingā F Nometnes ietvaros piedalīsies 51 dalībnieks no Dānijas, Lietuvas un Latvijas. Skolēni darbojoties trīs radošās grupās - māksla, mūzika un drāma, aktualizēs klimata pārmaiņu problēmu, bet nometnes beigās sagatavos priekšnesumu, kuru izrādīs vietējiem jauniešiem.
Šo projektu koordinē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola sadarbībā ar asociāciju "Exchanges for all".
Nīcas vidusskolā šo projektu koordinē skolotāja Elīna Krūma.
 
2019.gada 21.maija vakarā 15 8.klases skolēni ar divām pavadošajām skolotājām devās uz Dāniju projekta "Let's do it" ietvaros, lai piedalītos nometnē.
20190522_172710