logo1
 
Asociācijas "Exchanges for all" (detalizēta informācija pieejama - http://exchangesforall.eu/) ilgtermiņa projekts "Let's do it", kura mērķis ir Dienvidbaltijas jūras un klimata pārmaiņu pētīšana. Jau sākotnēji, "Exchanges for all", pateicoties Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" atbalstam. veica pētījumu par mācību procesu, kurš ir balstīts uz māksliniecisku darbību un internacionālu apmaiņu rezultātu. Pētījuma rezultātā tika veiktas vairākas apmaiņas, kurās piedalījās skolēni no 13 - 15 gadiem, kuru rezultātā turpinās šāda sadarbība starp dažādām valstīm. Projekta "Let's do it" būtība ir apmācība skolu skolotājiem par starptautisku projektu izstrādi un īstenošanu, betietver arī rindu pašapmācības/apmaiņas starp projektā iesaistītajiem cilvēkiem gan skolotājiem, gan skolēniem.
Nīcas vidusskolas 8. klases 15 skolēni piedalīsies asociācijas "Exchanges for all" internacionālā nometnē, kura izmaksas sedz Nordplus Junior (programma, kuras izglītības projektos piedalās skolēni, skolotāji, studenti, pasniedzēji un pieaugušie no Baltijas un Ziemeļvalstīm - http://www.viaa.gov.lv/lat/starpt_fin_intrumenti/nordplus/par_nordplus/ ). Internacionālā nometne norisināsies 23. - 28.05.2019. Dānijā, Guldsborgsundas reģiona pilsētā Nīkebingā F Nometnes ietvaros piedalīsies 51 dalībnieks no Dānijas, Lietuvas un Latvijas. Skolēni darbojoties trīs radošās grupās - māksla, mūzika un drāma, aktualizēs klimata pārmaiņu problēmu, bet nometnes beigās sagatavos priekšnesumu, kuru izrādīs vietējiem jauniešiem.
Šo projektu koordinē Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola sadarbībā ar asociāciju "Exchanges for all".
Nīcas vidusskolā šo projektu koordinē skolotāja Elīna Krūma.
 
21.maija vakarā 15 8.klases skolēni ar divām pavadošajām skolotājām devās uz Dāniju projekta "Let's do it" ietvaros, lai piedalītos nometnē.
20190522_172710