Karjeras attīstības atbalsts un karjeras izglītība

Datums: 11.09.2023 Karjeras attīstības atbalsts un karjeras izglītība


Karjera (informčija par karjeras attīstības atbalsta sistēmu un karjeras izglītības nepieciešamību )

Karjera ir izglītības, darba un privātās dzīves mijiedarbība cilvēka mūža laikā (Izglītības likums, 1998). 

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998). 

Karjeras izglītība ir izglītības procesā integrēti pasākumi, lai nodrošinātu izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei (Izglītības likums, 1998). 

2023./2024. m.g. pedagogs karjeras konsultants aicina uz sadarbību Nīcas vidusskolas saimi un Nīcas vidusskolas skartos, lai mūsu skolēni spētu sevi labāk izzināt, pilnveidotu priekšstatu par profesijām un darba tirgu, kā arī spētu pieņemt jēgpilnus karjeras lēmumus. 

Pedagoga karjeras konsultanta darba laiks un kabinets: 

P. 8.30 - 16.00 

C. 8.30 - 16.00

30. kab.

Informāciju sagatavoja

pedagogs karjeras konsultants

Elīna Tapiņa