Datums: 04.02.2021 Nīcas vidusskolā nākamgad divas pirmās klases


Nīcas vidusskolas administrācija priecājas, ka uz 2020./2021.mācību gadu ir jau pieteikti 33 skolēni. Tas nozīmē, ka arī nākamajam mācību gadam tiek gatavotas telpas divām pirmajām klasēm.

Informējam, ka informatīva sapulce topošo pirmo klašu skolēnu vecākiem notiks 10.februārī plkst. 18.00 ZOOM platformā. Pieslēgšanās saiti nosūtīsim uz vecāku norādītajiem e-pastiem.

Tie, kuri vēl nav paspējuši  pieteikt topošos pirmklasniekus, to var droši vēl izdarīt, sūtot iesniegumu elektroniski vai ierodoties skolā, apmeklējumu iepriekš saskaņojot ar direktori.

Iesniegumu var atrast skolas mājas lapā https://vidusskola.nica.lv/ sadaļā “Vecākiem” - “uzņemšana skolā”.

 

Direktore Lāsma Petermane