Atklāta skolas ēdnīca pēc remonta

Novērtēti izturīgākie papīra tilti

Metodiskā diena skolēnu brīvlaikā

Es-jaunais ķīmiķis!

ES-JAUNAIS ĶĪMIĶIS! 05.03.2019.