“Lielā Eiroviktorīna” 10. un 11. klašu skolēniem

Fotokonkurss “Mana Latvija sākas šeit”

Pasākumi Latvijas dzimšanas dienai

Saņem Nīcas novada apbalvojumus

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts