Pavasara svētki

Atklāta skolas ēdnīca pēc remonta

Novērtēti izturīgākie papīra tilti

Metodiskā diena skolēnu brīvlaikā

Es-jaunais ķīmiķis!