Datums: 05.07.2024 Uzņemšana 10.klasē


 
Lai iesniegtu dokumentus uz Nīcas vidusskolas 10.klasi Tev būs nepieciešams:
* apliecība par iegūtu vispārējo pamatizglītību un sekmju lapa;
* vecāka vai likumiskā pārstāvja parakstīts iesniegums;
* medicīnas karte.
 
Darba laiks katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 14.00. 
Par citu laiku dokumentu iesniegšanai, iespējams vienoties zvanot pa t. 29480673 (direktore L.Petermane)
 
Gaidīsim Nīcas vidusskolā!