Datums: 17.06.2019 Aizvadīti Nīcas vidusskolas izlaidumi


15.jūnijā savas izlaiduma svinības aizvadīja 9. un 12. klases absolventi.

12.klasi absolvēja 11 skolēni - Dinija Žukovska, Kristiāna Vamze, Annija Dita Stanga, Līva Kate Šmiukše, Evika Uldriķe, Annija Latvena, Dana Kurpniece, Mārtiņš Freimanis, Karlīna Miksone, Nikola Paula Stase, Miķelis Pričins, klases audzinātāja Vineta Baltaiskalna. 

Balvu “Nīcas novada cerība” saņēma 12.klases absolvente Karlīna MIKSONE -  par labām un teicamām sekmēm mācībās un sabiedrisko aktivitāti, par mērķtiecību, aizrautību un degsmi, gūstot panākumus sportā un veicinot sieviešu futbola popularitāti skolā, novadā un Latvijā.

Karlina

Finanšu ministrijas noteikto stipendiju, kuru saņem viens 12.klases absolvents, šogad saņēma Kristiāna Vamze.

Kristiana

 

Naudas balvas „Par ieguldīto darbu kādā no skolas darbības jomām” 12.klases absolventiem saņēma:

Nikola Paula STASE – par labām sekmēm mācībās, sabiedrisko aktivitāti un darbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā.

Annija Dita STANGA – par mērķtiecību un labām sekmēm mācībās un aktīvu darbošanos mākslinieciskajā pašdarbībā.

Miķelis PRIČINS – par godprātīgo darbu skolas pasākumu tehniskajā nodrošināšanā un sekmēm eksakto mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

Ar Nīcas novada balvu - grāmatu - tika apbalvoti šādi 9.klases skolēni:

Laura Vecbaštika - par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu dalību sporta sacensības, sabiedrisko aktivitāti, darbojoties skolēnu valdē un prezidijā, piedalīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā.   

Raiens Ronis - par  labām un teicamām sekmēm mācībās, par piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, sporta sacensībās, aktīvu dalību skolas un klases pasākumos. 

Valts Vecbaštiks - par labām un teicamām sekmēm mācībās, sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, piedalīšanos sporta sacensībās un mākslinieciskajā pašdarbībā. 

Ksenija Jansone - par labām sekmēm mācībās, par piedalīšanos folkloras kopas aktivitātēs, sporta sacensībās, labiem panākumiem skatuves runas konkursos. 

Emīls Knubis - par labām sekmēm mācībās, par aktīvu dalību mākslinieciskajā pašdarbībā, iepriecinot ar savu saksafona spēli, par skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās.

Linsija Sila - par labām sekmēm mācībās, skolas goda aizstāvēšanu kalnu riteņbraukšanas sacensībās.

Daniela Venškevica - par labām un teicamām sekmēm mācībās, augstiem mācību sasniegumiem, skolas goda aizstāvēšanu sporta sacensībās.

izlaidums9

1.rindā no kreisās: Ksenija Jansone, Loreta Cinkus, Linsija Sila, Laura Vecbaštika, Daniela Venškevica, aiz meitenēm kājās stāv: Klāvs Vadonis, Dāvis Jaunzemis, Kristaps Lagzdiņš, Emīls Knubis, Kārlis Ārvaldis Mūsiņš, Aleksandrs Bizins, Kristaps Vičis, kl.audzinātājs Aivis Karzons, Kristers Jansons, Rihards Putra, Raiens Ronis, Jānis Liepa, Alvis Tumaševskis, Aigars Juris Seļavins, Rainers Jākobsons, Valts Vecbaštiks.