Datums: 08.04.2019 Iepazīst nakts patversmes vadītāja profesiju


5.aprīlī pie 7.klases skolēniem ciemos bija ieradies Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Nakts patversmes vadītājs Dāvis Grietēns, kurš arī nominēts titulam “Gada liepājnieks 2018” par sniegto cilvēcisko atbalstu patversmes iemītniekiem un darbiniekiem. D. Grietēns atbildēja uz skolēnu jautājumiem par izvēlēto profesiju un darba ikdienu un kā teica pats Dāvis, jautājumi bija ļoti nopietni un interesanti. Kopīgi pavadītajā laikā, skolēni uzzināja cik daudz cilvēku apmeklē patversmi, kāpēc dzīvē rodas situācijas, kurās cilvēki nonāk patversmē un kādi ir ikdienas darba izaicinājumi. Paldies Dāvim Grietēnam par atsaucību un par vēlmi turināt sadarbību.

7.klases audzinātāja Elīna Krūma.