Datums: 02.03.2022 Kas kopīgs karjerai un vēsturei ?! (01.03.2022)


Nīcas vsk.8.a klases skolniekiem notika integrēta karjeras un vēstures nodarbība, kuras laikā skolēni tika mudināti paraudzīties uz mācību priekšmetu vēsture un karjera no citāda aspekta. Vēstures skolotāja I. Pelnēna un karjeras konsultante V. Jurjeva aicināja skolēnus aizdomāties par to, ka arī mums, katram kā indivīdam ir sava vēsture un tai ir ļoti liela nozīme savas reputācijas un nākotnes karjeras izvēlē.Nodarbības laikā tika izmantota metode "Stāstu stāstiem izstāstīju", ar kuras palīdzību skolēniem bija iespēja vingrināties noformulēt savu domu, viedokli, pateikt to skaļi un apdomāt, kā tas var atstāt iespaidu uz citiem klātesošiem, kādu informāciju, ziņu un vēstures datus tu par sevi sniedz. Nodarbības beigās jaunieši veica savu interešu un vēlmju apzināšanu, pildot karjeras konsultantes izveidotu praktisku uzdevumu.

Paldies Ivitai Pelnēnai par sadarbību!

Pedagogs karjeras konsultantsVija Jurjeva