Tikšanās ar emotologu, lai izzinātu kas ir emocionālā inteliģence un kā to pilnveidot

Datums: 11.09.2023 Tikšanās ar emotologu, lai izzinātu kas ir emocionālā inteliģence un kā to pilnveidot


Inteliģenci veido četri tās stūrakmeņi: mentālā inteliģence, ko pazīstam kā IQ jeb intelektuālo prasmi un kuru attīstām, mācoties un apgūstot informāciju; garīgā inteliģence jeb SQ , kas nozīmē māku uztvert un apgūt sevi, savas un visas esamības dzīles; ķermeņa inteliģence jeb BQ (ķermeņa uztveres prasme), kura māca ar cieņu izturēties pret savu ķermeni un ieklausīties tajā; un emocionālā jeb starppersonu inteliģence, EQ, kura liek apzināties, ka svarīgi ir ne tikai saprast sevi, bet arī izjust citus cilvēkus un dažādas situācijas. 

Emotologs Elita Karzone pastāstīs par emocionālās inteliģenci un kā to pilnveidot, lai jaunieši spētu labāk izprast sevi un vadīt savas emocijas saspringtās situācijās, 

Vairāk par emocionālo inteliģenci (EQ) lasi "Kas ir emocionālā inteliģence un kā to pilnveidot? Stāsta psihoterapeite

Informāciju sagatavoja 

pedagogs karjeras konsultants 

Elīna Tapiņa